FAQ - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

FAQ

Centrum aktywizacji zawodowej

Centra Aktywizacji Zawodowej to wyodrębniona część powiatowych urzędów pracy. Są to wyspecjalizowane komórki organizacyjne powiatowego urzędu pracy, które realizują zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. To tam należy się zgłosić w sprawach związanych z pomocą w znalezieniu pracy.

Jak sprawdzić, czy prywatna agencja zatrudnienia działa legalnie?

Warunkiem prowadzenia legalnej działalności w zakresie agencji zatrudnienia jest posiadanie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Rejestr agencji zatrudnienia prowadzony jest przez marszałków województw i publikowany w internecie na tej stronie.

Rejestr ten jest ogólnie dostępny i służy do weryfikacji podmiotów posiadających status agencji zatrudnienia. Wyszukiwarka umożliwia wyspecyfikowanie listy wszystkich agencji zatrudnienia z poszczególnych województw lub wyszukanie agencji zatrudnienia wg nazwy (fragmentu nazwy), numeru NIP lub numeru wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.

Zakłady Pracy Chronionej

Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące Zakładu Pracy Chronionej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę