Ochrona danych osobowych - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO


Co oznacza skrót RODO?

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 

Jaki jest cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 

Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.
 

Jaki jest cel przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności.
 

Kim jest inspektor ochrony danych osobowych w Ministerstwie?

Jest to osoba, zatrudniona w Ministerstwie, którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.
 

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Ministerstwo

Masz prawo:
  • uzyskać dostęp do swoich danych,
  • zażądać sprostowania Twoich danych osobowych,
 

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

  • osobiście w Ministerstwie adres: ul. Nowogrodzka 1,3,5 00-513 Warszawa
  • elektronicznie na adres iodo@mrpips.gov.pl
  • oraz listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Nowogrodzka 1,3,5 00-513 Warszawa
We wniosku napisz, czego od nas żądasz (np. „Żądam dostępu do …") oraz podaj dane, na podstawie których będziemy mogli Cię zidentyfikować (imię, nazwisko i PESEL).
 

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały przez nas naruszone

Do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę