Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej finansuje projekty pilotażowe, realizowane przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, mające na celu przetestowanie nowych metod współpracy z klientami,  sposobów pomocy bezrobotnym, poszukującym pracy lub pracodawcom. Projekty zostały wyłonione do realizacji w dwóch naborach. ...

Minister właściwy ds. pracy, po wejściu w życie ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 103) może dofinansować z Funduszu Pracy koszty szkoleń z języka polskiego dla wykonujących zawody...

Informacja o projekcie: Projekt „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji –  INFODORADCA+",  współfinasowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś...

Z dniem 31.12.2020 r.  zakończono realizację Projektu Krajowe Centrum Eurodoradztwa finansowanego ze środków Programu Erasmus+ w okresie kontraktowym 2018 - 2020. Celem projektu „Eurodoradztwo Polska" było wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilności obywateli oraz rozwój poradnictwa zawodowego w Europie. Zadania...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę