Wyszukiwarka opisów zawodów - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Komputerowy składacz tekstu
Kod: 732105
Liczba odwiedzin: 2772
Synteza: Przygotowuje na komputerze teksty do druku - gładkie lub z wyróżnieniem, zawierające tabele lub układy tabelaryczne, wzory matematyczne i chemiczne, teksty literackie i naukowe, ogłoszenia i reklamy itp., w języku polskim lub językach obcych, dla wydawnictw, gazet i czasopism; formuje tekst w kolumny i strony; nanosi korektę do tekstu.
Zadania zawodowe: zapoznawanie się z materiałem wydawniczym do druku (tekst, tabele, wzory matematyczne i fizyczne, wzory formularzy i ankiet itp.), odbitkami szpaltowymi do łamania, odbitkami korekty autorskiej;
przystosowywanie maszyn do składania tekstu: wybór formatu wierszy, kroju i wielkości czcionek, układu graficznego, sposobu łamania itp.;
obsługiwanie komputera;
kontrolowanie oczka czcionek i stopnia zaczernienia;
wczytywanie tekstu autorskiego do komputera, dostosowywanie otrzymanego tekstu pisemnego w różnych edytorach do edytora wydawniczego, ustawianie parametrów strony, przygotowywanie wydruku komputerowego tekstu do dalszej obróbki;
wprowadzanie wyróżnień w tekście wg zaleceń redaktora technicznego;
formowanie tekstu w kolumny i strony;
przygotowywanie składu i łamanie tekstu książek, gazet i czasopism w różnych układach graficznych;
wykonywanie korekty tekstu: nanoszenie poprawek i uwag korektora i redaktora technicznego;
obliczanie objętości tekstu; przeliczanie objętości maszynopisu na objętość tekstu do druku;
dbałość o powierzony sprzęt;
śledzenie tendencji rozwojowych w składzie tekstów do druku, programów komputerowych itp.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę