Wyszukiwarka opisów zawodów - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Korektor tekstu
Kod: 441302
Liczba odwiedzin: 3580
Synteza: Wykonuje prace, których celem jest doprowadzenie do idealnej zgodności treści i adiustacji technicznej maszynopisu podpisanego do składu (oryginału) z odbitką składu drukarskiego; przeprowadza korekty tekstów w językach polskim i obcych, tekstów matematycznych, zestawień tabelarycznych itp., publikowanych przez wydawnictwa książkowe i prasowe.
Zadania zawodowe: pierwsze czytanie odbitki korektowej i porównywanie jej zgodności z oryginałem (czytanie samodzielne lub z lektorem);
sprawdzanie zgodności treści okładek, stron tytułowych i redakcyjnych z oryginałem;
sprawdzanie zgodności podpisów z ilustracjami występującymi w tekście;
zaznaczanie błędów w tekście znakami korektorskimi;
przeprowadzanie kolejnych korekt, aż do oczyszczenia tekstu z błędów składu: porównywanie kolejnej odbitki korektowej z poprzednią pod kątem wprowadzenia poprawek;
wykonywanie rewizji w drukarni wybranych stron z błędami po ostatniej korekcie lub rewizji próbnych odbitek całego tekstu;
"wierszowanie" całego tekstu w drukarni w przypadku składu linotypowego: sprawdzanie, czy wiersze korekty podpisanej do druku pokrywają się z wierszami próbnej odbitki;
wyszukiwanie błędów po wydrukowaniu tekstu;
sporządzanie erraty;
podpisywanie każdej strony korekty oraz całego tekstu do druku.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę