INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Lista zawodów
Kod Nazwa
333905 Tajemniczy klient (mystery shopper)
832205 Taksówkarz
516303 Tanatoprakser (balsamista)
753403 Tapicer meblowy
817211 Tartacznik
321201 Technik analityki medycznej
325508 Technik analizy i monitoringu środowiska
311203 Technik architekt
325510 Technik dozymetrysta
311409 Technik elektroniki medycznej
311304 Technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
311305 Technik elektryk samochodowy
311306 Technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
325401 Technik fizjoterapii
311105 Technik geofizyk
325515 Technik gospodarki odpadami
314204 Technik hodowca zwierząt
311107 Technik hydrolog
343303 Technik informacji naukowej
311914 Technik instrumentów muzycznych
311939 Technik konserwator urządzeń dźwigowych
315406 Technik lotniskowych służb operacyjnych
311505 Technik mechanik budowy środków transportu
311506 Technik mechanik eksploatacji środków transportu
311508 Technik mechanik maszyn i urządzeń
311509 Technik mechanik obróbki skrawaniem
311510 Technik mechanik precyzyjny
311511 Technik mechanik urządzeń przemysłowych
311108 Technik meteorolog
311917 Technik organizacji produkcji
311918 Technik poligraf
343205 Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego
311923 Technik technologii materiałów budowlanych
314404 Technik technologii żywności – cukrownictwo
314405 Technik technologii żywności – produkcja cukiernicza
314406 Technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych
314407 Technik technologii żywności – produkcja piekarsko-ciastkarska
314408 Technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej
314409 Technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne
314410 Technik technologii żywności – przetwórstwo jajczarsko-drobiarskie
314411 Technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne
314412 Technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie
314413 Technik technologii żywności – przetwórstwo owocowo-warzywne
314414 Technik technologii żywności – przetwórstwo rybne
314415 Technik technologii żywności – przetwórstwo surowców olejarskich
314416 Technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe
314417 Technik technologii żywności – przetwórstwo ziemniaczane
315501 Technik urządzeń ruchu lotniczego
311514 Technik utrzymania ruchu
322002 Technik żywienia i gospodarstwa domowego
712904 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
422702 Teleankieter
524404 Telemarketer
325201 Terapeuta środowiskowy
712404 Termoizoler
251903 Tester oprogramowania komputerowego
251904 Tester systemów teleinformatycznych
731809 Tkacz
812118 Tłoczarz w metalu
722313 Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie
752310 Tokarz w drewnie
722314 Tokarz w metalu
722207 Traser
516404 Trener koni wyścigowych
235920 Trener osobisty (coach, mentor, tutor)
342207 Trener sportu
516405 Treser psów
712303 Tynkarz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę