INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Lista zawodów
Kod Nazwa
325501 Edukator ekologiczny
235902 Egzaminator on-line
213302 Ekolog
441201 Ekspedient pocztowy
524903 Ekspedient w punkcie usługowym
524905 Ekspedient w stacji obsługi pojazdów
432101 Ekspedient wypożyczalni
432303 Ekspedytor
524401 Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej
333103 Eksploatator portu
332201 Ekspozytor towarów (merchandiser)
313101 Elektroenergetyk elektrowni cieplnych
741202 Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych
741204 Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego
741205 Elektromechanik urządzeń chłodniczych
741206 Elektromechanik urządzeń sterowania ruchem kolejowym
741207 Elektromonter (elektryk) zakładowy
741208 Elektromonter / konserwator urządzeń dźwignicowych
741101 Elektromonter instalacji elektrycznych
741301 Elektromonter linii kablowych
741209 Elektromonter lotniczy
741210 Elektromonter maszyn elektrycznych
741211 Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego
741212 Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
741302 Elektromonter napowietrznych linii niskich i średnich napięć
741303 Elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć
741213 Elektromonter okrętowy
741304 Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego
741214 Elektromonter prefabrykowanych stacji transformatorowych
741102 Elektromonter reklam świetlnych
741215 Elektromonter rozdzielni i podstacji trakcyjnych
741305 Elektromonter sieci trakcyjnej
741216 Elektromonter taboru szynowego
741217 Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających
741218 Elektromonter transformatorów
741219 Elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej
741220 Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych
741104 Elektryk Budowlany
235102 Ewaluator programów edukacji

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę