Przepis wykonawczy - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej


Organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę