Dla pracodawców i przedsiębiorców - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Dla pracodawców i przedsiębiorców

Raport przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród pracodawców i pracowników oraz przedstawicieli instytucji partnerstwa społecznego (organizacji związkowych i pracodawców). Celem głównym badań była identyfikacja podstawowych determinant kształcenia ustawicznego osób dorosłych o charakterze systemowym, które mogłyby...

Propozycja decyzji Parlamentu Europejskiego  i Rady Europy ustanawiająca zintegrowany program działań w obszarze kształcenia przez całe życie ​Program lokuje się w zamierzeniach dotyczących rozwoju Wspólnoty. Jego cele zasadnicze to: rozwój jakości LLL, promocja innowacji w wymiarze europejskim; wzmocnienie...

Celem projektu jest stworzenie oraz udostępnienie dla szerokiej grupy odbiorców usystematyzowanego i przejrzystego katalogu informacji o projektach realizowanych dla wsparcia instytucji rynku pracy oraz rozwoju instrumentarium adresowanego do klientów rynku pracy, a także projektach najefektywniej rozwiązujących problemy...

Celem projektu jest wykonanie i wdrożenie narzędzia do diagnozowania kompetencji zawodowych, które będzie przydatne przy podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru lub zmiany zawodu, kierunku kształcenia lub ścieżek rozwoju kariery zawodowej. Narzędzie to przeznaczone jest głównie dla klientów powiatowych i wojewódzkich urzędów...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę