Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli państw trzecich - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii

partners

shortcut-links

 go-to-top