Ochrona danych osobowych - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO


Co oznacza skrót RODO?

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 

Jaki jest cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 

Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie (00-513) ul. Nowogrodzka 1/3/5 (dalej: „MRPiPS").
 

Jaki jest cel przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności.
 

Kim jest inspektor ochrony danych osobowych w Ministerstwie?

Jest to osoba, zatrudniona w Ministerstwie, którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.
 

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Ministerstwo

Masz prawo:
  • uzyskać dostęp do swoich danych,
  • zażądać sprostowania Twoich danych osobowych,
 

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

  • adres do korespondencji: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.
  • e-mail: info@mrips.gov.pl
We wniosku napisz, czego od nas żądasz (np. „Żądam dostępu do …") oraz podaj dane, na podstawie których będziemy mogli Cię zidentyfikować (imię, nazwisko i PESEL).
 

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały przez nas naruszone

Do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

partners

shortcut-links

 go-to-top