INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Lista zawodów
Kod Nazwa
818204 Palacz gazowych kotłów centralnego ogrzewania
818206 Palacz kotłów parowych
818205 Palacz wodnych rusztowych kotłów centralnego ogrzewania
712203 Parkieciarz
235921 Pedagog
235919 Pedagog specjalny
235912 Pedagog szkolny
514204 Pedikiurzystka
321102 Perfuzjonista
514104 Perukarz
713208 Piaskarz
222101 Pielęgniarka
222222 Pielęgniarka - specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
222201 Pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania
222202 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
222203 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
222204 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego
222205 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
222206 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
222207 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
222208 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego
222209 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
222210 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa neurologicznego
222211 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
222212 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
222213 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
222214 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
222215 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
222216 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
222217 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
222218 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
222219 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
222220 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących
222221 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
611312 Pielęgniarz trawników / murawy (greenkeeper)
817210 Pilarz
511301 Pilot wycieczek
343910 Pirotechnik
432201 Planista produkcyjny
731804 Plecionkarz
722202 Płatnerz
421402 Poborca skarbowy
722104 Podkuwacz koni
323014 Podolog
911203 Pokojowa
223101 Położna
532901 Pomoc apteczna
532902 Pomoc dentystyczna
441101 Pomocnik biblioteczny
541306 Portier
712204 Posadzkarz
331103 Pośrednik finansowy
333301 Pośrednik pracy
524906 Pośrednik usług medycznych
244001 Pośrednik w obrocie nieruchomościami
731606 Pozłotnik
333302 Pracownik agencji pracy tymczasowej
422101 Pracownik biura podróży
332202 Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta
422201 Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center)
754401 Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji
411002 Pracownik do spraw ewidencji ludności
331201 Pracownik do spraw kredytów
342310 Pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu
441501 Pracownik do spraw osobowych
331202 Pracownik do spraw pożyczek
331104 Pracownik do spraw produktów finansowych
431202 Pracownik do spraw ubezpieczeń
334401 Pracownik do spraw ubezpieczeń medycznych
333104 Pracownik działu logistyki
343302 Pracownik galerii / muzeum
422502 Pracownik informacji turystycznej
411003 Pracownik kancelaryjny
421203 Pracownik kolektury
421302 Pracownik lombardu
351405 Pracownik obsługi kampanii e-mailowych
331203 Pracownik obsługi klienta instytucji finansowej
541317 Pracownik obsługi monitoringu
431301 Pracownik obsługi płacowej
541307 Pracownik ochrony fizycznej
313210 Pracownik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
351403 Pracownik pozycjonowania stron internetowych
815702 Pracownik pralni chemicznej
941101 Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food
432104 Pracownik punktu skupu
331105 Pracownik scentralizowanych systemów rozliczeniowych
341205 Pracownik socjalny
514205 Pracownik solarium
432105 Pracownik sortowania przesyłek i towarów
612203 Pracownik wylęgarni drobiu
333402 Pracownik wynajmu powierzchni komercyjnych
341206 Pracownik zarządzania kryzysowego
532903 Preparator medyczny
611311 Producent i zbieracz ziół
611402 Producent żywności ekologicznej
251401 Programista aplikacji
251402 Programista aplikacji mobilnych
251302 Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych
252103 Projektant baz danych
216604 Projektant grafiki
216605 Projektant grafiki stron internetowych
241303 Projektant pakietów usług finansowych
351404 Projektant stron internetowych (webmaster)
311406 Projektant systemów alarmowych
216304 Projektant wzornictwa przemysłowego
251103 Projektant/architekt systemów teleinformatycznych
333903 Promotor marki (trendsetter)
531106 Prowadzący rodzinny dom dziecka
332203 Przedstawiciel handlowy
751402 Przetwórca owoców i warzyw
751103 Przetwórca ryb
511302 Przewodnik turystyczny górski
511303 Przewodnik turystyczny miejski
511304 Przewodnik turystyczny terenowy
832204 Przewoźnik osób
731805 Przędzarz
229905 Psychoterapeuta

partners

shortcut-links

 go-to-top