Konkurs na dofinansowanie projektów 1.2.1 PO WER 2019 r. Kolejne negocjacje