Zmiana Regulaminu konkursu PO WER 1.2.1. Zwiększenie środków o 5.010.000 PLN