„Pełno spraw dla niepełnosprawnych” – spotkanie informacyjne w Zielonej Górze 18.10.2016 r.