Spotkanie informacyjne dotyczące planowanego uruchomienia naboru projektów pozakonkursowych w ramach Działania 1.1, POWER 2014-2020