Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej – Posiedzenie KOP 2 sierpnia 2016 r.