Kolejny wniosek o dofinansowanie projektu zakwalifikowany do oceny formalnej – Posiedzenie KOP 27.07.2016 r.