Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej – Posiedzenie KOP 22.07.2016 r.