Trzecia umowa o dofinansowanie projektu podpisana w ramach konkursu PO WER z 2015 r.