Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej – Posiedzenie KOP 14.07.2016 r.