Druga umowa o dofinansowanie projektu podpisana w ramach konkursu PO WER