Działanie 1.2 PO WER

Korekta listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15