Spotkanie informacyjne dotyczące naboru projektów konkursowych w ramach POWER