Wzór oświadczenia uczestnika projektu realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych