Spotkania informacyjne dotyczące konkursu w ramach PO WER (nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K02/16)