Zmiana wzoru umowy o dofinansowanie w ramach konkursu nr: POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15.