Roczny Plan Działania PO WER na 2016 r. - zmiana 1.2