Informacja o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu