Spotkanie informacyjne dotyczące planowanego uruchomienia naborów projektów pozakonkursowych w ramach POWER 2014-2020 oraz RPO Lubuskie 2020