Zmiana nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków powiatowych urzędów pracy z dnia 28 stycznia 2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój