Sprostowanie do Informacji na temat oceny wniosków o dofinansowanie dotyczącej konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15 z dnia 12.01.2016