Informacja na temat oceny wniosków o dofinansowanie dotycząca konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15