Rekomendacje w zakresie sposobu postępowania przy udzielaniu zamówień w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.