Nowy wzór umowy o dofinansowanie - kwoty ryczałtowe