Podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomocy technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2015 rok