Spotkania informacyjne dotyczące konkursu w ramach PO WER