WUP na spotkaniu poświęconym dotacjom na założenie firmy