Gwarancje dla młodzieży – spotkanie informacyjne dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy