Podpisanie Porozumienia w sprawie systemu realizacji PO WER