Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER)