Wyniki konkursów i naborów wniosków.

Na tej stronie możesz przeglądać nabory wniosków prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, jak również możesz zapoznać się wynikami ocen i podpisanymi umowami. 
 
Jeśli chcesz z wyprzedzeniem przeglądać nadchodzące nabory, zapoznaj się z Rocznym Planem Działania na bieżący rok lub przejdź do harmonogramu naboru wniosków. 
 
Jeśli zdecydujesz się na udział w ogłaszanym przez nas konkursie, to zapoznaj się z regulaminem i kryteriami oceny projektów, lub skontaktuj się z nami.

W
niosek o dofinansowanie trzeba przygotować w przeznaczonym do tego Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych PO WER (SOWA).
 
 
Zgodnie z porozumieniem, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach PO WER, I Osi Priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy", dla działań:
 
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe.
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działanie 1.2 
Uwaga: nastąpiła zmiana nazwy działania zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER (wer. z 2017.12.01)
z: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

na: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o naborach i wynikach naborów.

Wyświetlanie 4 - 6 z 69 rezultatów.
Pozycji na stronę: 3