Podpisane ostanie umowy na realizację projektów dla osób młodych