Wyszukiwarka opisów zawodów - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Menedżer sportu
Kod: 342205
Synteza: Zarządza instytucją sportowo-rekreacyjną (ośrodkiem sportu i rekreacji, stowarzyszeniem sportowym itp.); planuje, koordynuje i organizuje działalność instytucji sportowo-rekreacyjnej; kontroluje działalność podległych pracowników.
Zadania zawodowe: - określanie i wdrażanie polityki instytucji sportowo-rekreacyjnej, ustalanie jej głównych celów;
- planowanie działalności kierowanej instytucji; określanie celów i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych;
- współtworzenie i zatwierdzanie struktury organizacyjnej instytucji;
- pozyskiwanie i rozmieszczanie zasobów materialnych instytucji; planowanie i pozyskiwanie środków finansowych;
- kontrolowanie działalności poszczególnych komórek organizacyjnych;
- prowadzenie negocjacji z różnymi instytucjami w celu nawiązania korzystnych kontaktów;
- zabieganie o dobrą opinię instytucji sportowo-rekreacyjnej w środkach masowego przekazu, w społecznościach lokalnych;
- propagowanie kultury fizycznej w społeczeństwie;
- nadzorowanie organizacji masowych imprez sportowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę