Nazwa: Bioenergoterapeuta
Kod: 323002
Synteza:
Bioenergoterapeuta jest zawodem o charakterze usługowym. Sferą działania bioenergoterapeuty jest biopole pacjenta. Bioenergoterapeuta diagnozując biopole, przeprowadza wywiad z pacjentem, w trakcie którego poznaje jego historię choroby. Wykonując zabieg energetyczny monitoruje stan pacjenta. Po jego zakończeniu dokonuje zamknięcia i zabezpieczenia biopola chorego i udziela zaleceń odnośnie zdrowego stylu życia. Bioenergoterapeuta informuje pacjenta o możliwości wystąpienia skutków ubocznych zabiegu i udziela informacji, jak powinien postępować. Zawód bioenergoterapeuty można zdobyć na drodze kształcenia rzemieślniczego.
Zadania zawodowe:
  • przeprowadzanie wywiadu dotyczącego stanu zdrowia i informowanie pacjenta o wskazaniach i przeciwwskazaniach do zabiegu bioenergoterapii, podawanie zaleceń i informowanie o spodziewanych efektach;
  • rozpoznawanie zmian biopola i zakłóceń energetycznych;
  • dobieranie technik terapeutycznych;
  • oczyszczanie energetyczne zaburzonych stref organizmu;
  • zasilanie stref bioenergetycznych niedoborów, harmonizowanie i wzmacnianie aury;
  • wykonywanie zabiegów profilaktycznych i wspomagających powrót do zdrowia;
  • informowanie pacjenta o zaleceniach i ew. wskazaniach do dalszej terapii oraz o konieczności nieprzerywania leczenia medycznego, a w przypadkach szczególnych konsultowanie się z lekarzem lub innymi specjalistami;
  • organizowanie stanowiska zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii;
  • przestrzeganie etyki zawodowej.
Dodatkowe zadania zawodowe: .