Wyszukiwarka opisów zawodów - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik pszczelarz
Kod: 314206
Synteza: Planuje, organizuje, nadzoruje i prowadzi prace związane z hodowlą pszczół, produkcją wosku, miodu i innych produktów pszczelarskich; kontroluje obloty pszczół podczas całego sezonu i przegląda ule w pasiece pod względem stanu i siły roju.
Zadania zawodowe: ocenianie środowiska przyrodniczego pod względem przydatności dla gospodarki pasiecznej;
opracowywanie działań zmierzających do poprawienia bazy miododajnej przez sadzenie odpowiednich gatunków roślin;
podejmowanie decyzji dotyczących optymalnej liczby rojów pszczelich na danym terenie, prowadzenia pasieki hodowlanej lub produkcyjnej, wyposażenia pasieki we właściwe ule, pomieszczenia pomocnicze i sprzęt;
udzielanie porad dotyczących rozmnażania pszczół, prowadzenia selekcji i doboru hodowlanego;
ocenianie stanu rodzin pszczelich po zakończonym sezonie miodobrania, przygotowywanie pszczół do zimowania i obserwowanie pasieki;
dokonywanie obserwacji oblotów pszczół z poszczególnych uli i pasiek, okresowych przeglądów uli oraz podejmowanie decyzji co do ewentualnego podkarmiania, dokarmiania;
wykorzystywanie pszczół do zapylania kwiatów roślin uprawnych, organizowanie wędrówek pasieki na pożytki pszczele;
zapobieganie chorobom i zwalczanie szkodników pszczół;
organizowanie i prowadzenie miodobrania, pozyskiwanie wosku, kitu, mleczka pszczelego, pyłku kwiatowego i innych produktów, przygotowywanie tych produktów do sprzedaży, dalszego przerobu lub przechowywania;
nadzorowanie napraw lub budowy nowych uli, sprzętu pszczelarskiego oraz przygotowywanie sprzętu do użytkowania w następnym sezonie;
prowadzenie dokumentacji i kalkulowanie kosztów prowadzenia pasieki.
Dodatkowe zadania zawodowe: uczestniczenie w badaniach naukowych prowadzonych przez inżynierów specjalistów w zakresie hodowli pszczół.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę