Wyszukiwarka opisów zawodów - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych
Kod: 311606
Synteza: Uczestniczy (kieruje) w zespołąch pracowników wykonujących zabezpieczenia przeciwkorozyjne różnymi technikami, za pomocą materiałów i tworzyw chemoodpornych oraz sprzętu i przyrządów specjalistycznych.
Zadania zawodowe: - organizowanie pracy podległych pracowników, nadzorowanie wykonywania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, kontrolowanie przestrzegania instrukcji wykonawczych, przepisów bhp, stosowania środków ochrony osobistej przy posługiwaniu się sprzętem oraz materiałami chemoodpornymi;
- przygotowywanie dokumentacji szkicowej do warsztatowego wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych elementów maszyn, urządzeń lub aparatów i wydawanie zaleceń instruktażowych stosowania metod, materiałów i tworzyw chemoodpornych;
- utrzymywanie kontaktów technicznych z innymi służbami ruchu, ustalanie harmonogramów prac zabezpieczeń przeciwkorozyjnych oraz organizowanie dostaw surowców i materiałów chemoodpornych;
- konserwowanie sprzętu, przyrządów i narzędzi stosowanych przy zabezpieczeniach przeciwkorozyjnych, np. masek, aparatów tlenowych, przenośnych wentylatorów, nagrzewnic, dmuchaw, sprężarek powietrza, pomp strumieniowych itp.
Dodatkowe zadania zawodowe: - uczestnictwo w charakterze wykonawcy w pracach doświadczalnych przy wprowadzaniu nowych technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych i stosowaniu prototypów materiałów chemoodpornych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę