INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Spawacz

Kod: 721204

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Spawacz 721204

 • Elektrospawacz.
 • Przepalacz acetylenowy.
 • Przepalacz autogeniczny.
 • Przepalacz palnikiem.
 • Spajacz.
 • Spawacz elektryczny.
 • Spawacz gazowy.
 • Spawacz łukiem krytym.
 • Spawacz metodą łukową elektrodą otuloną.
 • Spawacz metodą MAG.
 • Spawacz metodą MIG.
 • Spawacz metodą plazmową.
 • Spawacz metodą TIG.
 • Spawacz ręczny gazowy.
 • Spawacz ręczny łukiem elektrycznym.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 7212 Welders and flame cutters.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych
 • wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011-2013) „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Dariusz Bergier – PORTAL sp. z o. o. Pracownia Konserwacji i Rekonstrukcji Mebli Historycznych, Tuszyn.
 • Wiktor Gajowniczek – Centrum Szkoleń Zawodowych „Inżynieria”, Gdańsk.
 • Krzysztof Gosz – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Blandyna Lewińska – PBS sp. z o.o., Sopot.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Małgorzata Domańska-Plichta – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Magdalena Jackman – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Ryszard Pieńkowski – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Sebastian Stefański – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Daria Świsulska – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Tadeusz Budzisz – Zespół Szkół Centrum Kształcenia, Stare Lubiejewo.
 • Janusz Figurski – Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Zygmunt Piotrowicz – Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych, Olsztyn.
 • Grzegorz Śliwiński – Jastrzębska Spółka Węglowa SA, Jastrzębie-Zdrój.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę