INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Architekt stron internetowych

Kod: 251301

6. Źródła dodatkowych informacji o zawodzie

Podstawowe regulacje prawne:

Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).

Literatura branżowa:

 • Aquino Ch.: Podręcznik frontendowca. The Big Nerd Ranch Guide. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2017.
 • Ducket J.: JavaScript i jQuery. Interaktywne strony WWW dla każdego. Podręcznik Front-End Developera. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2018.
 • Klekot T.: Programowanie i tworzenie stron internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018.
 • Krug S.: Nie każ mi myśleć! O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.
 • Pearce J.: Programowanie mobilnych stron internetowych z wykorzystaniem systemów CMS. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.
 • Pieszczek S.: Joomla! 3.x. Praktyczny kurs. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016.
 • Pokorska J.: Tworzenie stron internetowych. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.
 • Rosenfeld L., Morville P., Arango J.: Architektura informacji w serwisach internetowych i nie tylko. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2017.
 • Scott W.: WordPress dla małych firm. Proste strategie tworzenia dynamicznych witryn www. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2017.
 • Smykowski T.: Podręcznik tworzenia stron internetowych na Facebooku. E-bukowo, Będzin 2013.
 • Walczak M.: Tworzenie nowoczesnych systemów webowych. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016.
 • Żurawska-Mazur A, Węglarz W.: ECDL Moduł 7. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2010.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę