INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Żałobnik

Kod: 516304

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Żałobnik 516304

 • Asystent pogrzebowy.
 • Grabarz.
 • Pracownik obsługi pogrzebów.
 • Pracownik zakładu pogrzebowego.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 5163 Undertakers and embalmers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja Z – Pogrzeby i działalność pokrewna.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Piotr Bartczak – ATLANTA Małgorzata Paszkowska-Bartczak, Warszawa.
 • Weronika Kamińska – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Barbara Leman-Sienkiewicz – Starówka, Tczew.
 • Joanna Woźniczka – PBS sp. z. o.o., Sopot.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Magdalena Jackman – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Daria Siemińska – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Agata Guranowska – Spopielarnia FENIX Agata Guranowska, Nowa Chełmża.
 • Izabela Lasocka – HYGECO Polska sp. z o.o., Łomianki.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Jarosław Kammer – Ekspert niezależny, Gdańsk.
 • Krzysztof Stefaniak-Sujewicz – Polska Izb Pogrzebowa, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę